Voorwaarden vergoeding studiereizen

Het Damsté- Terpstra Fonds ondersteunt logopedisten graag in hun ontwikkeling van logopedische kennis en vaardigheden. Vandaar dat zij een vergoeding biedt voor deelname aan vakinhoudelijke congressen, cursussen en studiereizen.

Wat:

 • Maximaal 500,- vergoeding per aanvraag
 • Deelname aan een vakinhoudelijk congres of studiereis
 • Evenement kan zowel fysiek als online zijn
 • Evenement kan in Nederland of in het buitenland plaatsvinden

Wie:

 • Individuele logopedisten

Hoe:

 • De aanvrager dient voorafgaande aan het evenement zijn aanvraag.
 • Aanvragen worden gedaan per mail via info@dtfonds.nl
 • De aanvrager verantwoordt in zijn schrijven waarom dit congres bijdraagt aan zijn/haar vakinhoudelijke ontwikkeling (motivatie) en hoe het evenement aansluit bij de doelstelling van het DTF
 • De aanvrager stuurt aan het DTF:
  • een bewijs van inschrijving,
  • een bankafschrift van de betaling van rekening van de aanvrager,
  • een bewijs van deelname
 • De aanvrager schrijft na afloop een korte tekst over ervaringen/geleerde met foto en toestemming dit op haar website te vermelden. Wanneer meer personen vergoeding hebben aangevraagd voor hetzelfde evenement verzoekt het bestuur de aanvragers hierin samen te werken.
 • De betaling door het DTF vindt plaats indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan, binnen 4-6 weken na het bezochte congres/studiereis

Uitsluitingen:

 • Werkgevers kunnen deze vergoeding niet voor hun werknemers aanvragen
 • Wanneer de aanvrager volledige vergoeding ontvangt van de werkgever, vervalt de mogelijkheid voor vergoeding van het DTF
 • Vergoeding is niet met terugwerkende kracht aan te vragen
 • De aanvraag/vergoeding is niet overdraagbaar. Een verzoek tot overdragen kan worden ingediend bij het bestuur

Contact