Van stemcentrum naar landelijk stemplatform!

Van stemcentrum naar landelijk stemplatform!

Een grote wens van Tiete Damsté-Terpstra is om de stemzorg in Nederland (en Vlaanderen) te verbeteren, kennis en kunde uit te breiden, en vooral ook logopedisten en KNO-artsen met elkaar te verbinden. Iets waar ze zich haar hele leven voor heeft ingezet, samen met haar man Helbert Damsté. Daarom is in 2018 gestart met het project ‘Stemcentrum Damsté-Terpstra’, later ‘Stemplatform’, een platform waar alles rondom stemzorg bijeen komt.

Om dit te bereiken is er contact gezocht met andere stemprofessionals, met name KNO-artsen en de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen (NVZ). De werkgroep (Astrid de Vries en Michel de Kort) werd uitgebreid met een KNO-arts, een zangpedagoog (NVZ) en een collega-logopedist. Dit resulteerde in de opening van een landelijke website: www.stemplatform.nl. Hier kunnen patiënten stemprofessionals vinden. Voor stemprofessionals is er een overzicht van stemcursussen, symposia, congressen, nieuws en succesverhalen.

Samenwerking wordt gezocht tussen alle geledingen die met stem te maken hebben: beroepsverenigingen, hogescholen. Voor stagiaires komt er via het Stemplatform de mogelijkheid om stages te kiezen op gebied van stem (in samenwerking met de HU, in een latere fase ook met andere hogescholen).

Foto: Uit handen van Tiete Damsté-Terpstra kregen Astrid en Michel kortgeleden een bloemetje als dank voor alle inspanningen.