Subsidie PEVOC

Van 4-7 september dit jaar vindt de 15e editie van PEVOC (Pan European Voice Conference) plaats in Santander, Spanje. Het thema is ‘Voice moves the world’. Dit congres is een plek waar stemprofessionals hun recente bevindingen, onderzoeken en ervaringen kunnen delen met collega’s op onderwijskundig, medisch, artistiek en wetenschappelijk gebied.

Helbert en Tiete Damsté-Terpstra waren grote pleitbezorgers van het delen van kennis en het opdoen van contacten op congressen. Een waardevolle traditie van het DTFonds is om logopedisten te ondersteunen om hieraan te kunnen deelnemen. Ook dit jaar stellen we weer een subsidie van €500,= beschikbaar voor logopedisten.
Graag zien we je aanmelding voor 1 augustus tegemoet met een korte motivatie waarom je aan dit congres wilt deelnemen. Stuur een mail aan info@dtfonds.nl.

Contact