Subsidie deelnemers PEVOC

Subsidie deelnemers PEVOC

Van 24-27 augustus dit jaar vindt de PEVOC (Pan European Voice Conference) plaats in Estland. Dit congres is een plek waar stemprofessionals hun recente bevindingen, onderzoeken en ervaringen kunnen delen met collega’s op onderwijskundig, medisch, artistiek en wetenschappelijk gebied.

Helbert en Tiete Damsté-Terpstra waren grote pleitbezorgers van het delen van kennis en het opdoen van contacten op congressen. Daarom willen we ter gelegenheid van het 20 jarig jubileum van het Damsté-Terpstra Fonds 20 deelnemers  ondersteunen met een subsidie van €500,=. Graag zien we je aanmelding tegemoet voor 1 juli met een korte motivatie waarom je aan dit congres wilt deelnemen. Stuur een mail via Contact – Damsté-Terpstra Fonds (dtfonds.nl).