Stuurgroep Stemplatform zoekt nieuwe leden

 

 

Stuurgroep Stemplatform zoekt nieuwe leden

Het Stemplatform Damsté-Terpstra is een ideëel en onafhankelijk platform op het gebied van stemzorg, zowel voor stemprofessionals als voor stempatiënten (www.stemplatform.nl).

De stuurgroep begeleidt, volgt de ontwikkelingen, denkt mee met de plannen en adviseert de  ontwikkelaars van het Stemplatform. Hierover formuleert zij een advies aan het bestuur van het Damsté-Terpstra Fonds.

De stuurgroep zoekt nu aanvulling in haar team. Affiniteit met het onderwerp en een projectmatige manier van denken zijn gewenst. De stuurgroep vergadert 4 keer per jaar. De stuurgroepleden zijn onbezoldigd.

Ben je geïnteresseerd of ken je iemand? Dan nodigen we je van harte  uit te reageren. Dit kan per mail aan de voorzitter, mevr. L. Heerma van Voss via : contact@stemplatform.nl of telefonisch: 0629265491 (Astrid de Vries).