Visie

Het vermogen zich goed en duidelijk uit te drukken is van ingrijpend belang voor het functioneren van een mens. Een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling geeft problemen in de communicatie en kan de persoonlijke groei belemmeren. Het is dus belangrijk dat ieder mens als kind al de kans krijgt zijn spraak en taal te ontwikkelen. Bij problemen daarbij is de logopedist de meest aangewezen hulpverlener. Het Fonds zet zich in voor de praktische en preventieve kant van de logopedie. Het richt zich met name op die gebieden die in de opleiding logopedie en in de nascholing in mindere mate aan bod komen. Het geeft ruim baan aan het verbeteren van praktisch werken. Het Fonds kan hiervoor financiële middelen ter beschikking stellen.