Stichting


Het Fonds is in 2002 gesticht door Helbert Damsté  en Tiete Damsté-Terpstra, samen met andere oud-docenten van de Opleiding Logopedie te Utrecht.

De Stichting heeft de ANBI-status (RSIN/fiscaal nummer 810656851).

Het bestuur beoordeelt de subsidieaanvragen en beheert het vermogen.

Het (onbezoldigde) bestuur is als volgt samengesteld:
–  De heer M. Pertijs: voorzitter
–  Mevrouw E.S. Dokter-van Soest: penningmeester
–  Mevrouw E. van Niel: secretaris
–  Mevrouw S. Furler: lid
–  Mevrouw A.J.T. de Vries-van de Lustgraaf: lid

Adviseurs:
–  Mevrouw E.C.H. Heerma van Voss
–  Mevrouw L.A. de Vries