Voice Focus app, 2024

Aanvrager: Gaby Waakhuijsen, Theaterschool Almere en Barbara Richmond- van Olffen, Logopedie Flevoland

De Voice Focus App

De app is bedoeld voor professionele stemgebruikers binnen diverse doelgroepen zoals zangers, acteurs, beroepssprekers en transgender personen. Gebruikers worden door de app gemotiveerd en uitgedaagd om op een speelse manier de stem te trainen! De app bestaat uit twee onderdelen, stemmetingen en stemgames. De app is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.
De app heeft 2 onderdelen.

Onderdeel 1: stemtest-elementen

Deze testelementen kunnen alle gebruikers van de app gebruiken om de stem te meten en goede visuele feedback te krijgen tijdens het oefenen. De elementen waarbij de gebruikers de stem kunnen meten tijdens het oefenen: Decibel-meting, Hertz-meting, Boventonen-meting.
Daarnaast is er een fonetogram gerealiseerd binnen fase 1. Middels het fonetogram kunnen de gebruikers een stemonderzoek laten uitvoeren om de basismogelijkheden te bepalen. Tijdens het oefenen van de stem kan dan gebruik worden gemaakt van de andere testelementen.

Onderdeel 2: Games en Visualisaties

Middels games en visualisaties kan de stem getraind worden. Daarnaast staan er ook articulatieoefeningen in de app.
De app is geschikt voor gebruik op de PC of als app voor de telefoon.

Subsidie voor jouw project in de logopedische praktijk of de preventie van logopedische stoornissen?

Hoe kunnen we jouw plan ondersteunen?

Contact