Taaldiagnostiek bij kinderen, 2020

Aanvrager: Janneke de Waal-Bogers

Kinderen met taalproblemen hebben recht op goede diagnostiek, want dat is de basis voor goede behandeling en begeleiding. In dit boek wordt het complexe proces van deze diagnostiek beschreven. Dit wordt gedaan vanuit het theoretisch kader over logopedische diagnostiek en het interpreteren van testgegevens bij het gebruik van de CELF-5-NL. Ook worden complexere situaties besproken: multidisciplinaire diagnostiek en diagnostiek bij meertalige kinderen. Ten slotte wordt de stap gezet naar het opstellen van behandeldoelen en wordt de relatie gelegd met onderwijs en de ondersteuningsbehoefte van leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen.

In ‘Taaldiagnostiek bij kinderen’ wordt de vertaalslag van theorie naar praktijk gemaakt aan de hand van casuïstiek. Het proces van diagnostiek bij kinderen met problemen in de taalontwikkeling wordt beschreven. Het boek is wordt aanbevolen voor de logopedische praktijk en opleidingen, alsook voor linguïsten en spraak-taalpathologen, werkzaam in de logopedische praktijk.

Subsidie voor jouw project in de logopedische praktijk of de preventie van logopedische stoornissen?

Hoe kunnen we jouw plan ondersteunen?

Contact