Startnotitie Handreiking Logopedie bij COVID-19, 2021

Aanvragers: Martine van der Meulen en Hanneke Bax

Logopedisten in de eerste lijn zien regelmatig post-COVID-19-patiënten met aanhoudende adem-, slik-, stem-, hoest- en keelklachten. In de beroepsgroep bestaat een dringende behoefte om actuele kennis en ervaringen met betrekking tot de zorg bij post-COVID-19 uit te wisselen.

Dit project heeft tot doel te inventariseren en organiseren wat er nodig is om te komen tot een Handreiking Logopedie bij COVID-19, en zal resulteren in een eerste versie van de handreiking, alsmede de informatie die nodig is om deze verder te brengen. De handreiking ontsluit en deelt de ervaringen met logopedie bij COVID-19 patiënten. Daar waar het al lopende COVID paramedisch onderzoek zich richt op het identificeren van best practices op wetenschappelijke gronden, gaat het in dit project om het delen van actuele ervaringen.

Dit project zal bijdragen aan de best mogelijke zorg die logopedisten voor dit moment kunnen leveren aan deze doelgroep en daarmee aan een zo voorspoedig mogelijk herstel van de desbetreffende patiënten.

Subsidie voor jouw project in de logopedische praktijk of de preventie van logopedische stoornissen?

Hoe kunnen we jouw plan ondersteunen?

Contact