Spraak en Taal 22Q11DS, 2022

Aanvrager: Ellen Gerrits

De handreiking spraak- en taalvaardigheid van kinderen met het 22Q11 deletie syndroom is ontwikkeld vanuit de resultaten van het promotie-onderzoek van Iris Selten en Emma Everaert aan de Universiteit Utrecht. In deze studie werden de taalontwikkeling en executieve functies gevolgd van kinderen met dit syndroom, kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en kinderen met een gemiddelde taalontwikkeling. Voor de handreiking is een workshop georganiseerd met logopedisten uit de eerste lijn, de academische ziekenhuizen en het cluster 2 onderwijs. We hebben aan de logopedisten gevraagd welke uitkomsten van de studie relevant zijn voor de praktijk en op welke manier we deze kennis het beste kunnen verspreiden.

Subsidie voor jouw project in de logopedische praktijk of de preventie van logopedische stoornissen?

Hoe kunnen we jouw plan ondersteunen?

Contact