SponTaal, 2021

Aanvrager: Rob Zwitserlood

In het SIA RAAK-mkb project ZINnig: Innovatie van taaltherapie voor kinderen met complexe taalproblemen is samen met onderzoekers van Lectoraat logopedie: Participatie door Communicatie en mkb-logopedisten een webapplicatie gemaakt om logopedisten te helpen bij het uitvoeren van spontane taalanalyse bij kinderen met TOS. De webapplicatie leidt logopedisten per uiting door de analyse van de grammaticale complexiteit en grammaticale fouten naar een overzichtspagina waar de logopedist behandeldoelen kan selecteren. De applicatie heeft daarnaast een wiki–functie waar de logopedist extra informatie kan krijgen over grammaticale onderwerpen en de relatie met TOS. De webapplicatie is vrij toegankelijk voor logopedisten en studenten logopedie.

Subsidie voor jouw project in de logopedische praktijk of de preventie van logopedische stoornissen?

Hoe kunnen we jouw plan ondersteunen?

Contact