Ontspanning, Houding en Adem, 2020

Aanvraag: Henriëtte Kuiper

Met dit boek leren studenten logopedie zelf hun houding, adem, stem, articulatie en taal goed gebruiken. De oefeningen zijn toegankelijk beschreven. Studenten kunnen zich inlezen in het eerste deel. Het ontstaan van dit gedachtegoed en de pioniers komen uitgebreid aan bod.

Met het tweede deel kunnen zij praktisch oefenen. Alleen met de audio-opnames, twee aan twee in de opleiding en ook zelfstandig kunnen zij elkaar de oefeningen geven, zodat ze later als therapeut met een cliënt met stem-, adem- of houdingproblemen deze oefeningen goed kunnen gebruiken.

Op de bijbehorende website is ook een docentenhandleiding toegevoegd.

Het boek wordt aanbevolen voor (opleidingen van) logopedisten, fysiotherapeuten, musici, sporters en voor hun leerlingen. Ieder mens die spanning voelt kan met dit boek zelfstandig oefenen.

Een ander boek van Kuiper is Methodisch handelen in de logopedie, 2021. Deze vijfde druk heeft Michelle Lacroix als mede-auteur. Het boek is herzien en geactualiseerd op grond van nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk; daaronder het ‘kritisch denken en handelen als professional’, afstemmen op de hulpvraag en op de context van de cliënt en zijn omgeving. Beroepsrollen van het recente Opleidingsprofiel Bachelor Logopedie Nederland en de richtlijn Logopedische Dossiervorming komen aan de orde, evenals aandacht voor het handelen in termen van ICF en ICF-CY. Het is primair een studieboek voor studenten Logopedie, maar ook docenten en Kwaliteitskringen Logopedie gebruiken dit boek.

Subsidie voor jouw project in de logopedische praktijk of de preventie van logopedische stoornissen?

Hoe kunnen we jouw plan ondersteunen?

Contact