Met Taal Vooraan: train-de-trainer, 2020

Aanvragers: Karin Neijenhuis, Gaby van de Venne

Het ontwikkelen van professioneel filmmateriaal kost tijd en geld, maar levert waardevolle leermomenten op. Dankzij het Damsté Terpstra Fonds bevat de training ‘Met Taal Vooraan’ een serie leerzame filmfragmenten waarin interactie-uitlokkende en taaluitbreidende strategieën, alsmede interactiebelemmerend gedrag helder gedemonstreerd worden.

In het project ‘Met Taal Vooraan’ werken Hogeschool Rotterdam en Zorggroep Logopedisten Rotterdam samen aan optimale taalstimulering van peuters. Hierbij begeleidt een logopedist pedagogisch medewerkers op de werkvloer. Onderdeel van de in 2020 ontwikkelde train-de-trainer cursus voor logopedisten zijn professionele instructievideo’s waarin taalstimuleringsstrategieën worden getoond in realistische situaties. Hiervoor zijn drie volwassen acteurs (logopedisten) en vijf peuters gefilmd door een professionele filmmaker.

Subsidie voor jouw project in de logopedische praktijk of de preventie van logopedische stoornissen?

Hoe kunnen we jouw plan ondersteunen?

Contact