LITMUS-NL, 2023

Aanvrager: Linda Wouda

LITMUS-NL is een online testbatterij om de identificatie van taalontwikkelingsstoornissen (TOS) bij meertalige kinderen te bevorderen. Er is een bruikbaarheids- en haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarin logopedisten de testbatterij doorliepen en afnamen bij kinderen en op grond van deze ervaringen hun feedback gaven. De aangekaarte problemen zijn, voor zover mogelijk, opgelost om een versie van LITMUS-NL te creëren waarmee logopedisten in hun dagelijkse praktijk goed aan de slag kunnen. De handleiding is aangepast, er zijn instructievideo’s gemaakt en de testbatterij zelf is verbeterd door nieuwe illustraties en nieuwe functies in te voegen. De volgende stap is het verbeteren van de algehele vormgeving en het voorbereiden van de implementatie van LITMUS-NL, zodat logopedisten het kunnen inzetten in de praktijk. 

Subsidie voor jouw project in de logopedische praktijk of de preventie van logopedische stoornissen?

Hoe kunnen we jouw plan ondersteunen?

Contact