Kidzplanner, 2020

Aanvrager: Iris Levi

De Kidzplanner is een instrument om meer structuur te krijgen in het dagritme van een kind. Door de verschillende activiteiten te benoemen wordt er onder andere gewerkt aan de woordenschat, zinsvorming en taalbegrip. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te ondersteunen is er gekozen voor emotieplaatjes die bij de pictogrammen geplaatst kunnen worden. Op een speelse manier leren kinderen gevoelens (h)erkennen, begrijpen en uiten. Het beheersen van de basisgevoelens geeft jonge kinderen een eerste houvast tot een rijk emotioneel leven. Elke activiteit wordt immers met een innerlijk gevoel uitgevoerd.

Subsidie voor jouw project in de logopedische praktijk of de preventie van logopedische stoornissen?

Hoe kunnen we jouw plan ondersteunen?

Contact