Nieuws

 Tip voor de TIP : creatief idee voor je collega

Een initiatief van het Damsté-Terpstra Fonds voor praktische en preventieve logopedie

Logopedisten zijn creatieve mensen. Voor de behandeling van hun patiënten putten zij uit een grote hoeveelheid methoden, technieken en oefeningen. Maar… wat  doe je als bij een bepaald kind of bij een volwassene niets van deze vaardigheden effect heeft. Wat doe je als je bij een collega te rade gaat, die ook niet weet wat je moet doen in een dergelijke behandeling.

In deze situatie wordt de logopedist innovatief en in veel gevallen wordt dan een nieuwe oefening bedacht, waardoor de patiënt opeens wel  het beoogde resultaat blijkt te behalen. Zowel voor de therapeut als ook voor de patiënt is dit een waardevol moment. Misschien herken je dit als logopedist  en zou jij de briljante ingeving die je hebt gehad willen doorgeven aan je collega’s.

Het bestuur van het Damsté-Terpstra Fonds wil in het kalenderjaar 2014 maximaal 10 van dergelijke ‘tips’ van logopedisten beoordelen op praktische werkzaamheid en belonen met een TIP bedrag van € 75.

Wat moet je hiervoor doen?

Beschrijf in maximaal  400 woorden de situatie in de praktijk met een patiënt en vertel over de ‘tip’ die je hebt bedacht als praktische oefening waarmee het betreffende resultaat werd behaald. Mail  uiterlijk voor 1 december 2014 jouw TIP naar: dtfonds@gmail.com Het bestuur van het Damsté-Terpstra Fonds  maakt een keuze uit de ingezonden Tips. De 10 tips die het beste aansluiten bij de doelstellingen van het Fonds zullen worden gepubliceerd op de website van het Damsté-Terpstra Fonds en in het tijdschrift Logopedie.