Nieuwe bestuursleden

Nieuwe bestuursleden

Sinds februari 2022 heeft het Damsté-Terpstra Fonds drie nieuwe bestuursleden. Na jarenlange zitting in het bestuur hebben wij afscheid genomen van Lieke Otten en Jopie Kuiper. De drie nieuwe bestuursleden stellen zich graag aan u voor!

Hettie Vliegen- algemeen lid
Ik heb mijn studie logopedie in Utrecht gedaan in de tijd dat het echtpaar Damsté zeer actief betrokken was bij de opleiding. Ik werk sindsdien met veel passie en plezier als logopedist. Mijn plek heb ik gevonden in de vrije vestiging in de diverse Utrechtse wijk Lombok. Mijn specialisaties zijn stemproblemen, stotteren en spraak-taalontwikkelingsstoornissen.

Dat ik gevraagd ben om toe te treden tot het bestuur van het DT fonds zie ik als een eer en een manier om het gedachtengoed van het echtpaar Damsté-Terpstra zo goed mogelijk verder uit te dragen.

Esther van Niel – algemeen lid
In 2006 studeerde ik af aan de opleiding in Utrecht. Ik werkte als logopedist in de vrije vestiging en specialiseerde mij in het behandelen van spraak-taalontwikkelingsstoornissen. In 2012 werd ik ook docent aan de opleiding in Utrecht. Dit laatste doe ik nu nog met veel plezier. Over een paar jaar wil ik ook weer als logopedist aan de slag, als mijn kinderen beiden naar de basisschool gaan.


Ik zie het DTF als een groot goed voor logopedisten. Zelf heb ik eerder subsidie ontvangen. Zonder het DTF had mijn product er niet geweest. Dat gun ik andere logopedisten met goede ideeën ook: een benaderbaar fonds dat innovatie van ons mooie vak mogelijk maakt.

Elise Dokter –  penningmeester
Als enige in het bestuur ben ik van huis uit géén logopedist, maar ik ben jurist. Ik heb de laatste tien jaar bij verschillende bedrijven gewerkt vanuit projectmanagement of vanuit een agile rol. Als programmamanager heb ik congressen en evenementen voor een uitgeverij georganiseerd en daarna ben ik zelf ook uitgever geweest. Nu werk ik als programmamanager op het  gebied van (wetgevings)beleid en strategie bij een overheidsinstelling.

Ik heb meerdere (bestuurs)functies als penningmeester vervuld, waardoor mijn naam werd genoemd in de zoektocht naar een nieuwe penningmeester voor het bestuur van het DTF. Mijn expertise breng ik graag in en ik draag graag bij aan versterking van het fonds. Tevens is dit een mogelijkheid om mijn kennis over de logopedie te verbreden en nieuwe mensen te ontmoeten. Ik kijk uit naar deze kans om samen met deze professionals deel uit te maken van het bestuur.