Methodisch handelen in de logopedie

Methodisch handelen in de logopedie

Auteurs zijn Henriette Kuiper (logopedist, docent opleiding Logopedie en andragoloog) en Michêlle Lacroix (logopedist, kinder- en jeugdpsycholoog en narratief systeemtherapeut).

Methodisch handelen is geschrevenen ter ondersteuning van het professionele handelen van de logopedist. Het biedt een referentiekader voor systemische diagnostiek en behandeling, reflectie en evaluatie.

Deze vijfde, herziene druk is geactualiseerd op grond van nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk, waaronder het ‘kritisch denken en handelen als professional’, afstemmen op de hulpvraag en op de context van de cliënt en zijn omgeving. Beroepsrollen van het recente Opleidingsprofiel Bachelor Logopedie Nederland en de richtlijn Logopedische Dossiervorming komen aan de orde, evenals aandacht voor het handelen in termen  van ICF en ICF-CY.

Methodisch handelen in de logopedie is primair een studieboek voor studenten Logopedie, maar ook docenten en Kwaliteitskringen Logopedie gebruiken dit boek.