Links

Dit kunnen interessante links voor u zijn:

 

www.nvlf.nl Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

www.logopediestart.nl over de uitoefening van logopedie, met koppelingen

www.stotteren.nl Nederlandse Federatie Stotteren, een koepel van de patiëntenvereniging Demosthenes en de Ned. Ver. voor Stottertherapie die zorg draagt voor opleiding en erkenning van in stotteren gespecialiseerde behandelaars

www.demosthenes.nl Vereniging van stotteraars en ouders van stotterende kinderen

http://www.damstegroep.nl groepstherapie voor stotteraars in verschillende leeftijden (8-12, 12-19 en 20-65 jaar)

http://www.stemplatform.nl met vragen over de stem en namen van stemprofessionals

www.cultuurfonds.nl de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Zoek onder Fondsen op naam naar het D/M Fonds voor Goed Spreken. Uit dit Fonds worden projecten gesubsidieerd die goed stemgebruik en goed spreken bevorderen in situaties van opvoeding, onderwijs en kunstbeoefening