Interessante links

www.cultuurfonds.nl

De website van het Cultuurfonds. Zoek onder Fondsen op naam naar het D/M Fonds voor Goed Spreken. Uit dit Fonds worden projecten gesubsidieerd die goed stemgebruik en goed spreken bevorderen in situaties van opvoeding, onderwijs en kunstbeoefening.

www.damstegroep.nl

Groepstherapie voor stotteraars in verschillende leeftijden (8-12, 12-19 en 20-65 jaar).

www.demosthenes.nl

Vereniging van stotteraars en ouders van stotterende kinderen.

www.logopediestart.nl

Over de uitoefening van logopedie, met koppelingen.

www.nvlf.nl

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

www.stemplatform.nl

Met vragen over de stem en namen van stemprofessionals.

www.stotteren.nl

Nederlandse Federatie Stotteren, een koepel van de patiëntenvereniging Demosthenes en de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie die zorg draagt voor opleiding en erkenning van in stotteren gespecialiseerde behandelaars.

Contact