In Memoriam Tiete Damsté-Terpstra

1 juli 1924-26 mei 2020

Tiete Terpstra werd geboren in Grouw. Na de oorlog ging zij in Amsterdam logopedie studeren bij mevrouw Zijderveld-Menalda. Als beginnend therapeut behandelde zij veel laryngectomiepatiënten en zo leerde zij haar man Helbert Damsté kennen die zijn promotieonderzoek in Groningen verrichtte bij deze patiëntengroep. Samen bezochten zij beroemde Foniatrische centra in Europa: Wenen, Parijs, Kopenhagen en Berlijn en ze introduceerden in ons land nieuwe stemmethodieken zoals de Accentmethode.

In 1970 werd in Utrecht als eerste de deeltijdopleiding logopedie in een dagopleiding omgezet en Tiete werd daarvan directeur. Zij gaf daar zelf les in diverse stemmethoden. Ze had een open oog  voor nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en startte met het organiseren en geven van nascholings-cursussen stemtherapie voor logopedisten. Als docent werkte zij daarnaast bij de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar en bij de afdeling Taalexpressie van de universiteit Utrecht. In 1984 stopte Tiete als docent aan de opleiding logopedie, maar ze bleef actief in de NVLF binnen het college van toezicht op naleving van de beroepsethiek.  Zo bleef zij betrokken bij het logopedisch werkveld.

In 2002 heeft zij samen met haar man het Damsté-Terpstra Fonds voor praktische en preventieve logopedie opgericht. Logopedisten kunnen sindsdien aanvragen indienen voor subsidie bij het ontwikkelen van hun vak en voor het volgen van buitenlandse congressen. Veel logopedisten hebben hiervan gebruik gemaakt. Op 3 februari 2017 overleed Helbert Damsté op 92- jarige leeftijd: een groot gemis voor Tiete. Maar zij beloofde haar man dat zij door zou gaan met hun passie voor de logopedie en het DT-Fonds. Met onverminderde energie en aandacht bereidde zij de bestuursvergaderingen van het DT- Fonds voor. Ontroerd en blij was zij toen ze in november 2017 erelid werd van de NVLF. Ze was in totaal 73 jaar lid van de vereniging!

Tiete Damsté-Terpstra: een bevlogen logopedist en inspirerend docent. Een trouwe vriendin die nooit een verjaardag vergat, een kritisch bestuurslid met oog en oor voor de ontwikkelingen binnen de logopedie en de gezondheidszorg. Een bijzondere vrouw die samen met haar man een grote bijdrage heeft geleverd aan het vak logopedie in Nederland. We zullen haar inbreng erg missen.

Jopie Kuiper, oud student en bestuurslid van het Damsté-Terpstra Fonds