Corona-webinar: Besmetting – Bescherming

Corona-webinar: Besmetting – Bescherming

Op donderdag 15 april jl. vond het landelijk online webinar via zoom plaats. Er waren meer dan 1000 deelnemers vanuit verschillende disciplines: KNO-artsen- logopedisten-huisartsen-zangpedagogen en meer. Het symposium was geïnitieerd vanuit het Stemplatform en verder vormgegeven door het OLVG. Daarbij kon gratis gebruikgemaakt worden van de technische ondersteuning van Viatris. Er waren diverse experts vanuit de TU Twente, Leuven/Antwerpen en Delft. Daarnaast was er input vanuit de KNO-artsen, zangpedagogie en de Nederlandse Opera. Het was interessant om te horen wat er in korte tijd al gedaan is aan onderzoek rondom aerosolen en de daarbij passende advisering. Het was een geslaagde avond en fantastisch dat er zoveel disciplines en deelnemers online aanwezig waren. Door Corona heeft deze online-vorm van het delen van informatie een vlucht genomen en blijkt het mogelijk om een grote groep professionals in één keer te bereiken.

Verspreiding van Corona  vindt doorgaans aerogeen plaats. Om de besmetting op groepsgrootte in te perken worden vanuit overheidswege (o.a RIVM) allerlei beperkende maatregelen geadviseerd / opgelegd. Zo is de culturele sector ernstig geraakt: uitvoerende musici, waaronder zangers en koren. Vanuit deze hoek zijn diverse onderzoeken verricht, met adviezen  omtrent persoonlijke en groeps-bescherming. Deze onderzoeken en adviezen, die ook waardevol zijn voor individuele bescherming van ( medische) beroepsgroepsgenoten, zijn gedeeld op dit digitale symposium.

Het webinar onderbouwt de adviezen vanuit het RIVM met de feiten. Het punt bij de mate van besmetting is dat de kennis daaromtrent steeds bijgesteld wordt, denk aan de Delta variant nu. Algemeen aangenomen is inmiddels dat aerosolen een belangrijke rol spelen bij de overdracht. Het webinar laat zien hoe dat verloopt. Algemene adviezen blijven: afstand houden- beschermen met mondmasker- ventilatie- luchtreiniging (welk apparaat het beste werkt is nog niet bekend) en vaccinatie.

Het hele webinar is terug te zien:  https://drive.google.com/file/d/1wLpKssi-h33-fiLpXOuIiELjRdXXkqSe/view?usp=sharing