Boek “De concentrische mens”

De concentrische mens

De visie van de Stichting, die is opgericht in 2002, sluit aan bij de hoofdlijn in het boek “CONCENTRIC MAN”, dat in 1999 op het  internet is gepubliceerd. De auteur, prof. dr P. H. Damsté betoogt dat ontwikkelingsafwijkingen in een vroeg stadium van hun ontstaan kunnen worden voorkomen en bijgebogen. Later gaat die plasticiteit verloren: wat eerst (gewoonte) gedrag was, neemt na verloop van tijd een vaste vorm aan, die niet meer te veranderen is. De Concentrisch Gelaagde Mens roept een beeld op van een kern van aangeboren functies waaromheen zich lagen van aangeleerd gedrag en door ervaring verworven functies afzetten.  Daarmee leert hij zich soepel aan de buitenwereld aan te passen en er zich tegen te verdedigen: de weerbare mens. Spraak en taal horen tot de buitenste laag, die doelmatig communiceert met de omgeving. Dit wordt uitgelegd in onderstaand webbook  Concentric Man (in het Engels en in het Nederlands).

Concentric Man (Engelstalig)

De Concentrische Mens (Nederlandstalige Prospectus)

concentric man
Concentric Man