Historie

In deze rubriek is achtergrondinformatie te vinden.

Het In Memoriam van Helbert Damsté en van zijn vrouw Tiete Damsté-Terpstra, de oprichters van het Fonds.

Enkele documenten geven een inkijk in de ontwikkeling van de  Logopedie.