Home

Het Damsté-Terpstra Fonds heeft tot doel de kwaliteit van logopedische zorg te helpen bevorderen door

  • nieuwe inzichten te stimuleren,
  • werkwijzen te helpen verbeteren
  • projecten te ondersteunen met betrekking tot de logopedische praktijk en de preventieve zorg.

Het Fonds kan daartoe zelf initiatieven ontplooien, maar ook aan personen, die in het kader van een welomschreven project aan de kwaliteit van logopedie werken, een bedrag ter beschikking stellen. Aan het toekennen van subsidie worden voorwaarden gesteld.

 

Wij zijn bereikbaar via ons contactformulier.