Stichting

Het Fonds is in 2002 gesticht door Helbert Damsté  en Tiete Damsté-Terpstra, samen met andere oud-docenten van de Opleiding Logopedie te Utrecht.

De Stichting heeft de ANBI-status (RSIN/fiscaal nummer 810656851).

Het bestuur beoordeelt de subsidieaanvragen en beheert het vermogen.

Het (onbezoldigde) bestuur is als volgt samengesteld:
~Mevrouw E.C.H. Heerma van Voss: voorzitter
~Mevrouw S.Furler: secretaris
~Mevrouw L.A. de Vries: waarnemend voorzitter
~Mevrouw C.L.M.Otten: penningmeester
~Mevrouw J. H. Kuiper: lid
~Mevrouw A.J.T. de Vries-van de Lustgraaf: lid
Adviseurs:
~Mevrouw T. Damsté-Terpstra
~De heer M. Pertijs

Het Fonds bestaat intussen 15 jaar en geniet steeds meer bekendheid. Ter ere van het eerste lustrum is er een sierspeld ontwikkeld. Een aantal personen heeft deze prachtige speld mogen ontvangen van de stichters van het Fonds, de heer en mevrouw Damsté.