Nieuws items

IFA congres in Japan 2018

Van 13 tot en met 16 juli jl werd in Hiroshima, Japan, het wereldcongres van de IFA (International Fluency Association) gehouden. Ook een Nederlandse delegatie was daar aanwezig.

Wij feliciteren dr. Marie-Christine Franken (links op de foto) die tijdens dat congres de IFA Knowledge and Innovation Award ontving. Zij kreeg die uit handen van professor Nan Ratner voor haar wetenschappelijk onderzoek dat de resultaten van de RESTART-DCM behandeling vergelijkt met die van het Australische Lidcombe Programma.

Het Damsté-Terpstra Fonds heeft de Nederlandse deelnemers een subsidie gegeven voor het bezoeken en zich presenteren op dit congres. Deelname aan internationale congressen wordt door ons fonds namelijk heel waardevol gevonden. En het congres is als zeer inspirerend ervaren.

Wijzigingen in het bestuur

Tijdens de bestuursvergadering van 27 november 2017 zijn mevrouw E.C.H. Heerma van Voss en mevrouw L.A. de Vries afgetreden. Beiden houden zich beschikbaar als ‘adviseur op afstand’, een toezegging waar het bestuur heel blij mee is.

De heer M. Pertijs is, tot groot genoegen, toegetreden tot het bestuur in de functie van voorzitter.

Mevrouw Tiete Damsté-Terpstra erelid van de NVLF

Tijdens het jubileumcongres van de NVLF op 13 oktober jl. is mevrouw Tiete Damsté-Terpstra benoemd tot erelid. Zij is dan 70 jaar lid van de beroepsvereniging voor logopedisten. Een mooi interview met haar is te vinden in het jubileumnummer van ‘Logopedie’ (oktober 2017)

 

Verslag PEVOC 2017 in Gent

Hierbij het verslag van 1 van de 33 enthousiaste mensen die met financiële steun van het Damsté-Terpstra Fonds deze conferentie hebben bijgewoond.

‘Drie dagen ondergedompeld in alle aspecten van de stem. Drie dagen alleen maar mensen spreken die bevlogen zijn door dit mooie apparaat, de stem. Drie dagen de stem vanuit vrijwel elk perspectief bekeken: de zangstem, de spreekstem, de gezonde stem, de stemstoornissen, de diagnostiek en behandeling hiervan, implementatie van Evidence Based Practice in de behandeling van stemproblemen, de toepassing vanuit andere disciplines en stromingen in de behandeling , zoals  Mindfulness, kinesiotaping, het onderzoek naar de werking van de stem, de akoestiek, de registratie van de stem , de emotie achter de stem, de stem als middel, niet alleen voor communicatie, maar ook om blokkades, pijn te verhelpen, de beschrijving en tevens oproep voor samenwerkingsverbanden tussen de diverse disciplines  die zich bezig houden met de stem….. We zagen prachtige 3D-modellen, er werd een overzichts-DVD van de fysiologische aspecten van de spreek- en zangstem gepresenteerd door Matthias Echternach. Er vond een uitvoerige discussie plaats over de vraag of er al dan niet sprake kan zijn van laryngeale reflux en wat de indirecte invloed van reflux op de stem kan zijn. Er is uitvoerig ingegaan op zgn. semi-occluded vocal tract-oefeningen (SOVT), door demonstraties van het gebruik van de flow-ball, van LaxVox, door een presentatie van Ingo Titze (Flow-Resistant Straws) over de wetenschap achter het gebruik van SOVT. Er zijn relatief nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd zoals stamceltherapie. Er was een interessante lezing en leuke workshop over wat minder universeel gebruikelijk stemgebruik, nl. jodelen.  En last but not least was er tevens een zeer interessante lezing over verbale en non-verbale communicatie van walvissen, vogels en andere dieren.
Drie dagen om geïnformeerd en geïnspireerd te raken, om je eigen stem op allerlei manieren te gebruiken, om weer op andere manieren naar het mooie vak logopedie te leren kijken.’