Nieuws

PEVOC Kopenhagen: Voice Science and Experience

De PEVoC bood 4 dagen lang de gelegenheid om nieuwe kennis op te doen en te leren van ervaringen, maar bood bovenal een gelegenheid om stem-enthousiasten te ontmoeten. Er waren 470 deelnemers uit 34 verschillende landen. Een grote diversiteit aan masterclasses, workshops, lezingen en posters werd aangeboden.

Eén van de hoogtepunten was een presentatie van Kristin Linklater. Zij is een Schotse stemcoach, docente, actrice, theaterregisseuse en auteur. Ze ging met pensioen bij de Theatre Arts Division van de Columbia University, waar ze professor Emerita is. Ze geeft nu cursussen in Orkney, voor iedereen die haar werk beter wil begrijpen. Het onderwerp ‘the embodied voice’ bracht zij met veel verve, humor en de daad bij het woord: met haar inmiddels 83 jaar stond zij op het podium, veelal zonder microfoon, om ons mee te nemen in stem en stemgebruik.

Er was een ‘Round Table’ discussie waar casuïstiek werd besproken, bekeken vanuit verschillende disciplines. Ook hierbij bleek dat stemproblemen een uitdaging en een puzzel blijven. Hoe kijken en luisteren we naar de stemklank, wat zijn de mogelijke oorzaken van het stemprobleem, hoe wordt de stem gebruikt en wie is de eigenaar van deze stem. Hier kwamen techniek, wetenschap, kennis en ervaring bijeen.

In de master class ‘Mindful Voice Practice’ door Brian Gill, liet hij ons technieken zien bij twee jonge zangers. Het gaf direct resultaat, meer zelfvertrouwen en plezier bij de zangers. Brian Gill is Professor of Voice at the Indiana University Jacobs School of Music en heeft een brede ervaring als zanger en docent.

Tot slot: de stad Kopenhagen was een prachtige plek om te vertoeven in combinatie met gastvrijheid, prachtig weer en eindeloos veel fietsers in de stad.
Astrid de Vries

Bezichtiging Stemcentrum Damsté-Terpstra

Op 9 juli jongstleden was de eerste bezichtiging van het Stemcentrum door mevrouw Tiete Damsté-Terpstra en genodigden. Meetapparatuur voor stem werd gedemonstreerd en de ruimtes werden bezocht. Het begin van het stemcentrum is er en er werd met veel enthousiasme op gereageerd. Mevrouw Damsté sprak de wens uit dat het centrum een plek mag zijn voor ruime zorg rondom de stem. Zij hoopt dat collega’s gebruik gaan maken van de stem-meetapparatuur en dat er mogelijkheden zijn voor stagiaires en onderzoekers. Kortom: praktische en preventieve taken onder één dak, passend bij de doelstelling van het Damsté-Terpstra Fonds.
Het logo van het centrum heeft een definitieve vorm gekregen.

Het centrum is gevestigd in Nieuwegein, Thorbeckepark 183, 3437 JT. De website is www.stemcentrumdt.nl

 

Damsté Terpstra Stimuleringsprijs 2019 naar Adembenemend

De eerste Damsté Terpstra Stimuleringsprijs werd uitgereikt aan Miriam Helsper en Yolande Kylstra voor hun boek Adembenemend. De Damsté Terpstra Stimuleringsprijs wordt toegekend aan logopedisten die vanuit hun enthousiasme een praktisch logopedisch onderwerp onder de aandacht brengen.

Adembenemend richt de aandacht, vanuit een breed perspectief, op de relatie tussen adem en spanning. Oefeningen worden op hedendaagse wijze gepresenteerd via een QR code en de levendige voorbeelden uit de praktijk maken het boek toegankelijk voor een breed publiek. Miriam en Yolande willen door middel van het boek hun passie voor de relatie tussen adem en spanning met de lezer delen.

Het bestuur van het Damsté-Terpstra Fonds is daarom van mening dat Adembenemend de Damsté Terpstra Stimuleringsprijs 2019 verdient.

Stemcentrum Damsté-Terpstra

Kernwaarden: verbindend, preventief, praktisch

Januari 2019

Helbert en Tiete Damsté hebben zich vanaf het prille begin ingezet voor de ontwikkeling van goede stemzorg. Hiertoe bezochten zij vele buitenlandse opleidingen logopedie en foniatrie, klinieken en congressen. Zij gaven onderwijs en begeleiding aan de opleiding logopedie Utrecht en aan medewerkers in het werkveld. Hun grote wens is dat de stemzorg in Nederland in ontwikkeling blijft: nieuwe inzichten opdoen, gedegen onderzoek kunnen uitvoeren en effectieve therapie kunnen bieden. Dit alles in nauwe samenwerking met alle werkers in het stemveld.

Met subsidie van het Damsté-Terpstra Fonds is in 2018 de start gemaakt om een stemcentrum te realiseren, waarin alle aspecten rondom stemzorg vorm krijgen. Er wordt gewerkt aan een centrum met gedegen onderzoeksapparatuur, waar verschillende stemtherapeuten kunnen onderzoeken en (samen)werken. Momenteel wordt de website ontwikkeld, waar uitgebreide informatie over stem te vinden zal zijn, voor zowel patiënten als professionals. Naast het bieden van therapie, advies en second opinion, zullen er ook post-HBO trainingen gegeven gaan worden. We houden u op de hoogte.

Michel de Kort en Astrid de Vries-van de Lustgraaf

IFA congres in Japan 2018

Van 13 tot en met 16 juli jl werd in Hiroshima, Japan, het wereldcongres van de IFA (International Fluency Association) gehouden. Ook een Nederlandse delegatie was daar aanwezig.

Wij feliciteren dr. Marie-Christine Franken (links op de foto) die tijdens dat congres de IFA Knowledge and Innovation Award ontving. Zij kreeg die uit handen van professor Nan Ratner voor haar wetenschappelijk onderzoek dat de resultaten van de RESTART-DCM behandeling vergelijkt met die van het Australische Lidcombe Programma.

Het Damsté-Terpstra Fonds heeft de Nederlandse deelnemers een subsidie gegeven voor het bezoeken en zich presenteren op dit congres. Deelname aan internationale congressen wordt door ons fonds namelijk heel waardevol gevonden. En het congres is als zeer inspirerend ervaren.

Mevrouw Tiete Damsté-Terpstra erelid van de NVLF

Tijdens het jubileumcongres van de NVLF op 13 oktober 2017 is mevrouw Tiete Damsté-Terpstra benoemd tot erelid. Zij is dan 70 jaar lid van de beroepsvereniging voor logopedisten. Een mooi interview met haar is te vinden in het jubileumnummer van ‘Logopedie’ (oktober 2017)

 


Subsidie voor kringproducten blijft

Kwaliteitskringen maken kringproducten op grond van praktische behoeften binnen de logopediepraktijk. Mogelijk komen deze producten ook in aanmerking voor subsidietoekenning door het Damsté-Terpstra Fonds. Daardoor kunnen deze producten als logopedisch materiaal ontwikkeld worden.

Dus: een product ook voor collega’s? Deel je creativiteit! Deel je professionaliteit! En denk eens voor financiële ondersteuning aan het Damsté-Terpstra Fonds.

Lees meer onder ‘Aanvraag’.