Nieuws

Richtlijn Stotteren vertaald, gepresenteerd in Florence

De Nederlandse Richtlijn ‘Stotteren bij Kinderen, Adolescenten en Volwassenen’  is door de Italiaanse Vereniging van Logopedisten en de Italiaanse Wetenschappelijke Vereniging van Logopedisten vertaald in het Italiaans.

De richtlijn is een belangrijk instrument om de zorg aan mensen die stotteren in Italië te verbeteren, aldus de vertalers.

Le Linee Guida Cliniche ‘La Balbuzie nei Bambini Adolescenti  e Adulti’ , zoals de Italiaanse titel van de richtlijn luidt, werd op een tweedaagse conferentie over vloeiendheidsstoornissen in Florence gepresenteerd door Mark Pertijs Msc.

Ruim 120 Italiaanse logopedisten, personen die stotteren en professionals die betrokken zijn bij de zorg aan mensen die stotteren bezochten de conferentie.

De Nederlandse Richtlijn is mede tot stand gekomen door de financiële steun van het Damsté -Terpstra Fonds.

Groepstherapie voor stotteren: Damstégroep

Op basis van jarenlange ervaring met zowel individuele stottertherapie als groepstherapie zijn verschillende intensieve groepstherapieën ontwikkeld voor alle leeftijden, voor kinderen en hun ouders, voor jongeren en voor volwassenen. Deze therapiegroepen hebben meer dan 15 jaar gedraaid onder de naam IZS (Integraal Zorgtraject Stotteren). De groepen vallen onder de NVST en de NVLF en worden vergoed door de zorgverzekeraars.

Er is een nieuwe stap gezet in de groepstherapieën van het IZS. De nieuwste wetenschappelijke inzichten over groepsdynamiek, acceptatie en commitment en lichaamswerk zijn in de therapieën opgenomen. De groep IZS-trainers heeft de schouders eronder gezet en met de financiële hulp van het Damsté-Terpstrafonds brengt zij de groepen onder de nieuwe naam Damstégroep onder de aandacht.

De Damstégroep  heeft zich vernoemd naar professor Helbert Damsté, bij wijze van eerbetoon. Helbert Damsté heeft met zijn wetenschappelijke kijk op stotteren de behandeling in het algemeen naar een hoger niveau getild. Nog steeds draagt het Damsté-Terpstrafonds de stottertherapie een warm hart toe. Het fonds heeft meegedacht met het professionaliseren van de intensieve groepstherapie en heeft subsidie beschikbaar gesteld om dit mogelijk te maken.
Er is een website ontwikkeld: www.damstegroep.nl . Ook is er door RTL-4 een filmpje gemaakt over de RAP-groep (één van de therapiegroepen van de Damstégroep). Er zullen vlogs en webinars gegeven worden. De wens van de Damstégroep is dat de professionele intensieve groepstherapie voor alle mensen die stotteren bereikbaar wordt.

PEVOC Kopenhagen: Voice Science and Experience

De PEVoC bood 4 dagen lang de gelegenheid om nieuwe kennis op te doen en te leren van ervaringen, maar bood bovenal een gelegenheid om stem-enthousiasten te ontmoeten. Er waren 470 deelnemers uit 34 verschillende landen. Een grote diversiteit aan masterclasses, workshops, lezingen en posters werd aangeboden.

Eén van de hoogtepunten was een presentatie van Kristin Linklater. Zij is een Schotse stemcoach, docente, actrice, theaterregisseuse en auteur. Ze ging met pensioen bij de Theatre Arts Division van de Columbia University, waar ze professor Emerita is. Ze geeft nu cursussen in Orkney, voor iedereen die haar werk beter wil begrijpen. Het onderwerp ‘the embodied voice’ bracht zij met veel verve, humor en de daad bij het woord: met haar inmiddels 83 jaar stond zij op het podium, veelal zonder microfoon, om ons mee te nemen in stem en stemgebruik.

Er was een ‘Round Table’ discussie waar casuïstiek werd besproken, bekeken vanuit verschillende disciplines. Ook hierbij bleek dat stemproblemen een uitdaging en een puzzel blijven. Hoe kijken en luisteren we naar de stemklank, wat zijn de mogelijke oorzaken van het stemprobleem, hoe wordt de stem gebruikt en wie is de eigenaar van deze stem. Hier kwamen techniek, wetenschap, kennis en ervaring bijeen.

In de master class ‘Mindful Voice Practice’ door Brian Gill, liet hij ons technieken zien bij twee jonge zangers. Het gaf direct resultaat, meer zelfvertrouwen en plezier bij de zangers. Brian Gill is Professor of Voice at the Indiana University Jacobs School of Music en heeft een brede ervaring als zanger en docent.

Tot slot: de stad Kopenhagen was een prachtige plek om te vertoeven in combinatie met gastvrijheid, prachtig weer en eindeloos veel fietsers in de stad.
Astrid de Vries

Bezichtiging Stemcentrum Damsté-Terpstra

Op 9 juli jongstleden was de eerste bezichtiging van het Stemcentrum door mevrouw Tiete Damsté-Terpstra en genodigden. Meetapparatuur voor stem werd gedemonstreerd en de ruimtes werden bezocht. Het begin van het stemcentrum is er en er werd met veel enthousiasme op gereageerd. Mevrouw Damsté sprak de wens uit dat het centrum een plek mag zijn voor ruime zorg rondom de stem. Zij hoopt dat collega’s gebruik gaan maken van de stem-meetapparatuur en dat er mogelijkheden zijn voor stagiaires en onderzoekers. Kortom: praktische en preventieve taken onder één dak, passend bij de doelstelling van het Damsté-Terpstra Fonds.
Het logo van het centrum heeft een definitieve vorm gekregen.

Het centrum is gevestigd in Nieuwegein, Thorbeckepark 183, 3437 JT. De website is www.stemcentrumdt.nl

 

Damsté Terpstra Stimuleringsprijs 2019 naar Adembenemend

De eerste Damsté Terpstra Stimuleringsprijs werd uitgereikt aan Miriam Helsper en Yolande Kylstra voor hun boek Adembenemend. De Damsté Terpstra Stimuleringsprijs wordt toegekend aan logopedisten die vanuit hun enthousiasme een praktisch logopedisch onderwerp onder de aandacht brengen.

Adembenemend richt de aandacht, vanuit een breed perspectief, op de relatie tussen adem en spanning. Oefeningen worden op hedendaagse wijze gepresenteerd via een QR code en de levendige voorbeelden uit de praktijk maken het boek toegankelijk voor een breed publiek. Miriam en Yolande willen door middel van het boek hun passie voor de relatie tussen adem en spanning met de lezer delen.

Het bestuur van het Damsté-Terpstra Fonds is daarom van mening dat Adembenemend de Damsté Terpstra Stimuleringsprijs 2019 verdient.

Stemcentrum Damsté-Terpstra

Kernwaarden: verbindend, preventief, praktisch

Januari 2019

Helbert en Tiete Damsté hebben zich vanaf het prille begin ingezet voor de ontwikkeling van goede stemzorg. Hiertoe bezochten zij vele buitenlandse opleidingen logopedie en foniatrie, klinieken en congressen. Zij gaven onderwijs en begeleiding aan de opleiding logopedie Utrecht en aan medewerkers in het werkveld. Hun grote wens is dat de stemzorg in Nederland in ontwikkeling blijft: nieuwe inzichten opdoen, gedegen onderzoek kunnen uitvoeren en effectieve therapie kunnen bieden. Dit alles in nauwe samenwerking met alle werkers in het stemveld.

Met subsidie van het Damsté-Terpstra Fonds is in 2018 de start gemaakt om een stemcentrum te realiseren, waarin alle aspecten rondom stemzorg vorm krijgen. Er wordt gewerkt aan een centrum met gedegen onderzoeksapparatuur, waar verschillende stemtherapeuten kunnen onderzoeken en (samen)werken. Momenteel wordt de website ontwikkeld, waar uitgebreide informatie over stem te vinden zal zijn, voor zowel patiënten als professionals. Naast het bieden van therapie, advies en second opinion, zullen er ook post-HBO trainingen gegeven gaan worden. We houden u op de hoogte.

Michel de Kort en Astrid de Vries-van de Lustgraaf


Subsidie voor kringproducten blijft

Kwaliteitskringen maken kringproducten op grond van praktische behoeften binnen de logopediepraktijk. Mogelijk komen deze producten ook in aanmerking voor subsidietoekenning door het Damsté-Terpstra Fonds. Daardoor kunnen deze producten als logopedisch materiaal ontwikkeld worden.

Dus: een product ook voor collega’s? Deel je creativiteit! Deel je professionaliteit! En denk eens voor financiële ondersteuning aan het Damsté-Terpstra Fonds.

Lees meer onder ‘Aanvraag’.