Nieuws

Professor dr. Helbert Damsté overleden

Op 3 februari jl. is op 92-jarige leeftijd professor dr. Helbert Damsté, een van de oprichters van het Damsté-Terpstra Fonds, overleden.

Helbert Damsté heeft zeer veel betekend voor de foniatrie en de logopedie. Op diverse fronten nam hij vanaf 1959 samen met zijn echtgenote Tiete Damsté-Terpstra het voortouw om ontwikkelingen te stimuleren binnen het onderzoek en de behandeling van stotteraars, patiënten met stemproblemen, kinderen met spraak- en taalproblematiek en kinderen met spraakproblemen veroorzaakt door een schisis of door afwijkend mondgedrag.

Zie voor het volledige In Memoriam onder Historie.

Subsidie PEVOC

Het Fonds bestaat dit jaar 15 jaar. Daarom is besloten tot een subsidie van € 300 per persoon aan een aantal logopedisten die zich inschrijven voor de PEVOC, de stemconferentie die in augustus 2017 in Gent plaatsvindt. De oprichters van het Fonds waren altijd nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied, ze hadden altijd zin om kennis en inspiratie op te doen in contact met vakgenoten in binnen- en buitenland. De behandeling van stemstoornissen had hun voortdurende belangstelling.  En daarom wil het bestuur van het Fonds een bijdrage leveren aan het congresbezoek van enthousiaste, nieuwsgierige logopedisten die naar de PEVOC gaan.

Logopedisten die voor deze subsidie in aanmerking willen komen, moeten zich uiterlijk 1 juli aanstaande hebben ingeschreven en hun inschrijving melden via ons contactformulier. Zet onder “uw bericht” een korte motivatie voor deelname aan deze conferentie. Deelnemers krijgen daarna bericht.


Subsidie voor kringproducten blijft

Kwaliteitskringen maken kringproducten op grond van praktische behoeften binnen de logopediepraktijk. Mogelijk komen deze producten ook in aanmerking voor subsidietoekenning door het Damsté-Terpstra Fonds. Daardoor kunnen deze producten als logopedisch materiaal ontwikkeld worden.

Dus: een product ook voor collega’s? Deel je creativiteit! Deel je professionaliteit! En denk eens voor financiële ondersteuning aan het Damsté-Terpstra Fonds.

Lees meer onder ‘Aanvraag’.