Nieuws

Damsté Terpstra Stimuleringsprijs 2019 naar Adembenemend

De eerste Damsté Terpstra Stimuleringsprijs werd uitgereikt aan Miriam Helsper en Yolande Kylstra voor hun boek Adembenemend. De Damsté Terpstra Stimuleringsprijs wordt toegekend aan logopedisten die vanuit hun enthousiasme een praktisch logopedisch onderwerp onder de aandacht brengen.

Adembenemend richt de aandacht, vanuit een breed perspectief, op de relatie tussen adem en spanning. Oefeningen worden op hedendaagse wijze gepresenteerd via een QR code en de levendige voorbeelden uit de praktijk maken het boek toegankelijk voor een breed publiek. Miriam en Yolande willen door middel van het boek hun passie voor de relatie tussen adem en spanning met de lezer delen.

Het bestuur van het Damsté-Terpstra Fonds is daarom van mening dat Adembenemend de Damsté Terpstra Stimuleringsprijs 2019 verdient.

PEVoC 2019

Mogelijkheid voor aanvraag subsidie.

Het Damsté-Terpstra Fonds vindt het belangrijk dat logopedisten zich ook bijscholen via internationale congressen. Van 27-30 augustus 2019 vindt in Kopenhagen het PEVoC-stemcongres plaats (www.pevoc2019.dk).

Logopedisten die van plan zijn dit congres te bezoeken, kunnen een bijdrage in de kosten aanvragen bij het DTFonds. Voorwaarde hiervoor is dat de betreffende logopedist een motivatie schrijft waarom dit stemcongres voor hem of haar van belang is bij het uitoefenen van stemtherapie in de praktijk.

De aanvraag met motivatie kan worden gestuurd aan  damstefonds@gmail.com. Bovendien moet een kopie van het inschrijfformulier voor dit congres meegestuurd worden.

Aanvragen dienen vóór 8 juli 2019 te worden ingediend. Na 15 juli 2019 wordt bericht gestuurd of de aanvraag is gehonoreerd.

.

Stemcentrum Damsté-Terpstra

Kernwaarden: verbindend, preventief, praktisch

Januari 2019

Helbert en Tiete Damsté hebben zich vanaf het prille begin ingezet voor de ontwikkeling van goede stemzorg. Hiertoe bezochten zij vele buitenlandse opleidingen logopedie en foniatrie, klinieken en congressen. Zij gaven onderwijs en begeleiding aan de opleiding logopedie Utrecht en aan medewerkers in het werkveld. Hun grote wens is dat de stemzorg in Nederland in ontwikkeling blijft: nieuwe inzichten opdoen, gedegen onderzoek kunnen uitvoeren en effectieve therapie kunnen bieden. Dit alles in nauwe samenwerking met alle werkers in het stemveld.

Met subsidie van het Damsté-Terpstra Fonds is in 2018 de start gemaakt om een stemcentrum te realiseren, waarin alle aspecten rondom stemzorg vorm krijgen. Er wordt gewerkt aan een centrum met gedegen onderzoeksapparatuur, waar verschillende stemtherapeuten kunnen onderzoeken en (samen)werken. Momenteel wordt de website ontwikkeld, waar uitgebreide informatie over stem te vinden zal zijn, voor zowel patiënten als professionals. Naast het bieden van therapie, advies en second opinion, zullen er ook post-HBO trainingen gegeven gaan worden. We houden u op de hoogte.

Michel de Kort en Astrid de Vries-van de Lustgraaf

IFA congres in Japan 2018

Van 13 tot en met 16 juli jl werd in Hiroshima, Japan, het wereldcongres van de IFA (International Fluency Association) gehouden. Ook een Nederlandse delegatie was daar aanwezig.

Wij feliciteren dr. Marie-Christine Franken (links op de foto) die tijdens dat congres de IFA Knowledge and Innovation Award ontving. Zij kreeg die uit handen van professor Nan Ratner voor haar wetenschappelijk onderzoek dat de resultaten van de RESTART-DCM behandeling vergelijkt met die van het Australische Lidcombe Programma.

Het Damsté-Terpstra Fonds heeft de Nederlandse deelnemers een subsidie gegeven voor het bezoeken en zich presenteren op dit congres. Deelname aan internationale congressen wordt door ons fonds namelijk heel waardevol gevonden. En het congres is als zeer inspirerend ervaren.

Mevrouw Tiete Damsté-Terpstra erelid van de NVLF

Tijdens het jubileumcongres van de NVLF op 13 oktober 2017 is mevrouw Tiete Damsté-Terpstra benoemd tot erelid. Zij is dan 70 jaar lid van de beroepsvereniging voor logopedisten. Een mooi interview met haar is te vinden in het jubileumnummer van ‘Logopedie’ (oktober 2017)

 


Subsidie voor kringproducten blijft

Kwaliteitskringen maken kringproducten op grond van praktische behoeften binnen de logopediepraktijk. Mogelijk komen deze producten ook in aanmerking voor subsidietoekenning door het Damsté-Terpstra Fonds. Daardoor kunnen deze producten als logopedisch materiaal ontwikkeld worden.

Dus: een product ook voor collega’s? Deel je creativiteit! Deel je professionaliteit! En denk eens voor financiële ondersteuning aan het Damsté-Terpstra Fonds.

Lees meer onder ‘Aanvraag’.