Nieuws

 Wijzigingen in het bestuur

Tijdens de bestuursvergadering van 27 november 2017 zijn mevrouw E.C.H. Heerma van Voss en mevrouw L.A. de Vries afgetreden. Beiden houden zich beschikbaar als ‘adviseur op afstand’, een toezegging waar het bestuur heel blij mee is.

De heer M. Pertijs is, tot groot genoegen, toegetreden tot het bestuur in de functie van voorzitter.

Mevrouw Tiete Damsté-Terpstra erelid van de NVLF

Tijdens het jubileumcongres van de NVLF op 13 oktober jl. is mevrouw Tiete Damsté-Terpstra benoemd tot erelid. Zij is dan 70 jaar lid van de beroepsvereniging voor logopedisten. Een mooi interview met haar is te vinden in het jubileumnummer van ‘Logopedie’ (oktober 2017)

 

Verslag PEVOC 2017 in Gent

Hierbij het verslag van 1 van de 33 enthousiaste mensen die met financiële steun van het Damsté-Terpstra Fonds deze conferentie hebben bijgewoond.

‘Drie dagen ondergedompeld in alle aspecten van de stem. Drie dagen alleen maar mensen spreken die bevlogen zijn door dit mooie apparaat, de stem. Drie dagen de stem vanuit vrijwel elk perspectief bekeken: de zangstem, de spreekstem, de gezonde stem, de stemstoornissen, de diagnostiek en behandeling hiervan, implementatie van Evidence Based Practice in de behandeling van stemproblemen, de toepassing vanuit andere disciplines en stromingen in de behandeling , zoals  Mindfulness, kinesiotaping, het onderzoek naar de werking van de stem, de akoestiek, de registratie van de stem , de emotie achter de stem, de stem als middel, niet alleen voor communicatie, maar ook om blokkades, pijn te verhelpen, de beschrijving en tevens oproep voor samenwerkingsverbanden tussen de diverse disciplines  die zich bezig houden met de stem….. We zagen prachtige 3D-modellen, er werd een overzichts-DVD van de fysiologische aspecten van de spreek- en zangstem gepresenteerd door Matthias Echternach. Er vond een uitvoerige discussie plaats over de vraag of er al dan niet sprake kan zijn van laryngeale reflux en wat de indirecte invloed van reflux op de stem kan zijn. Er is uitvoerig ingegaan op zgn. semi-occluded vocal tract-oefeningen (SOVT), door demonstraties van het gebruik van de flow-ball, van LaxVox, door een presentatie van Ingo Titze (Flow-Resistant Straws) over de wetenschap achter het gebruik van SOVT. Er zijn relatief nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd zoals stamceltherapie. Er was een interessante lezing en leuke workshop over wat minder universeel gebruikelijk stemgebruik, nl. jodelen.  En last but not least was er tevens een zeer interessante lezing over verbale en non-verbale communicatie van walvissen, vogels en andere dieren.
Drie dagen om geïnformeerd en geïnspireerd te raken, om je eigen stem op allerlei manieren te gebruiken, om weer op andere manieren naar het mooie vak logopedie te leren kijken.’


Subsidie voor kringproducten blijft

Kwaliteitskringen maken kringproducten op grond van praktische behoeften binnen de logopediepraktijk. Mogelijk komen deze producten ook in aanmerking voor subsidietoekenning door het Damsté-Terpstra Fonds. Daardoor kunnen deze producten als logopedisch materiaal ontwikkeld worden.

Dus: een product ook voor collega’s? Deel je creativiteit! Deel je professionaliteit! En denk eens voor financiële ondersteuning aan het Damsté-Terpstra Fonds.

Lees meer onder ‘Aanvraag’.