Interview heer en mevrouw Damsté-Terpstra 2012

(bron: Tijdschrift Logopedie en Foniatrie nr. 6 2012)