Historie

In deze rubriek is achtergrondinformatie te vinden.

Allereerst het In Memoriam van Helbert Damsté, een van de oprichters van het Fonds. Dan enkele documenten die een inkijk geven in de ontwikkeling van de (opleiding) Logopedie.
Twee webboeken van Helbert Damsté: Concentric Man en Stemstoornissen.