Aanvragen

Verkennende aanvragen kunnen via het contactformulier worden ingediend. Daarbij moeten de inhoud van het project, de doelgroep en een korte financiële onderbouwing beschreven worden. Als deze aanvraag aan de criteria lijkt te voldoen wordt een uitgebreid aanvraagformulier toegestuurd samen met de Algemene voorwaarden.